SYSCAD-CAD für den Metallbau  
 
 
   
SYSCAD systémy Ceník Odkazy
 
 
 odkazy:
 
    ORGADATA AG: partner při správě SW rozhraní LogiKal/SYSCAL - SYSCAD.

    map datenverarbeitung: partner při správě SW rozhraní MAP - SYSCAD.

  Nástroje: Winiso - dostupný program pro termické analýzy. Soudním výrokem ze dne 12.května 1998 bylo Zemským soudem v Hamburku vydáno rozhodnutí, že uvedením odkazu je nesena spoluodpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Dle Zemského soudu se však lze této odpovědnosti zprostit, a to pouze formou výslovného distancování se od obsahové stránky odkazovaných adres. Společnost SYSCAD TEAM se tímto výslovně distancuje od obsahové části i od struktury webových prezentací uvedených na odkazovaných www-adresách.